____________________________________________

10. 2. 2022

20.12.2021

Rada rodičů:

Ing. Jana Robotová – předsedkyně rady

Ing. Martina Dostalíková – zástupkyně předsedkyně

Ing. Pavlína Ryšková – členka rady