Rada rodičů:

Ing. Jana Robotová – předsedkyně rady

Ing. Martina Dostalíková – zástupkyně předsedkyně

Ing. Pavlína Ryšková – členka rady