______________________________________________________________________________

6.00 – 8.30 MŠ otevřena
6.00 –  8.45 hry a činnosti dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně, tělovýchovné činnosti, relaxační a pohybové hry
   
8.50 – 9.10 hygiena, dopolední svačina
9.10 – 9.45 didakticky zacílené aktivity – činnosti zaměřené k vytváření a chápání
pojmů a osvojování vědomostí, schopností, dovedností a postojů a hodnot
z různých oblastí
9.45 – 11.45 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45 – 12.30 hygiena, oběd
12.15 – 12.45 MŠ otevřena
12.30 – 14.00 odpolední odpočinek, spánek na lehátku s individuální dobou vstávání (dětem
s menší potřebou spánku jsou nabídnuty hry a jiné činnosti)
14.00 – 14.45 hygiena, odpolední svačina
14.45 – 16.30 odpolední řízené a spontánní činnosti a volné hry, individuální činnosti s dětmi
14.15 – 16.30 MŠ otevřena

Tento režim lze přizpůsobit potřebám dětí, nechat je dohrát si. Děti se mohou kdykoliv napít připraveného čaje nebo si zajít na WC. Řízené činnosti a cvičení lze provádět i venku.
Děti přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod, potom se budova uzamyká. Případný pozdější příchod je možný  po domluvě s učitelkou. V poledne je školka otevřena od 12.15 hod. do 12.45 hod. Odpoledne se otevírá ve 14.30 hod.