Informace pro rodiče z MŠ Dětská – postup pro přihlášení dítěte na červenec 2023 v MŠ Nezvalovo náměstí

___________________________________________________

__________________________________________________________________