POKYNY K PLATBĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVU O PRÁZDNINÁCH (pro rodiče dětí z MŠ Nezvalovo nám. a MŠ B. Němcové)

Zálohu za úplatu za vzdělávání a stravné ve výši 1.028,- Kč pro děti do 6 let, 578,- Kč pro děti předškolní a částku 646,- Kč pro děti s odloženou školní docházkou uhraďte převodem na účet 245341612/0300 VS 300 do 4. 6. 2021