______________________________________________________

V případě přeplatků na stravném a úplatě kontaktujte vedoucí ŠJ 775 562 592.

MŠ zajišťuje stravování vlastní provozovnou. Má školní jídelnu, která jídla sama připravuje a vydává. Pro všechny děti jsou během celého pobytu v MŠ zajištěny tekutiny v rámci denního pitného režimu.

První den nemoci dítěte se považuje za pobyt v MŠ a dítě má nárok na odebrání stravy. Stravu si můžete vyzvednout do jídlonosiče v době od 11:20 do 11:30 hodin v kuchyni školní jídelny. Pokud si jídlo nevyzvednete, strava propadá a je rozdělena ostatním dětem jako přídavek. Plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ je rodič povinen nahlásit do 12:30 hodin den předem na telefonní číslo mateřské školy 558 275 030 nebo osobně na třídě.