Všechny akce se z epidemiologických důvodů do konce školního roku 2019/20 ruší.