MŠ Dětská Výroční zpráva o činnosti školy 2018-2019

Výroční+zpráva+o+činnsoti+školy+2017-2018


Naše MŠ se nachází v přízemí a prvních dvou patrech obytného domu v Ostravě-Porubě na ul. Dětská č.p.920. Provoz zde byl zahájen již před více než čtyřiceti lety. Od svého počátku škola funguje jako čtyřtřídní mateřská škola, nyní s kapacitou 108 dětí. Provozní doba je od 6.00 hod. do 16.30 hod.

MŠ najdete ve 3.obvodě městské části Poruba v dosahu MHD. V blízkosti školy je mnoho klidových částí vhodných pro vycházky dětí , i řada institucí, se kterými škola spolupracuje.

V přízemí školy se nachází technické místnosti a kuchyně. V prvním a druhém patře pak prostorné šatny, třídy s hernami, hygienická zařízení, společenská místnost a kanceláře vedení MŠ. Školní zahrada je průběžně doplňovaná o nové herní prvky a  plně vyhovuje pro spontánní i řízený pobyt dětí venku. V roce 2019 byly zakoupeny zvýšené záhony a botanické lavičky pro pěstování zeleniny a  květin, bylinná spirála a hmyzí domeček.

Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči. Sportovní  (plavání, bruslení, lyžování) i kulturní akce pro děti, přírodovědné výlety, návštěvy divadelních představení, dopravního hřiště a různých dalších akcí pro děti. Na základě diagnostiky pracujeme s dětmi s odloženou školní docházkou. Tradicí je spolupráce se základní školou Dětská, ZUŠ,  Střediskem přírodovědců, knihovnou, Centrem volného času. Od roku 2018 nabízíme výuku šachů. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené.

Zřizovatelem školy je Městský obvod Poruba.


Třída I. – Amálka

Třída II. – Beruška

Třída III. – Cvrček

Třída IV. – Dráček

Umývárna

WC

Zahrada MŠ