V novém školním roce 2022/2023 jsme v září provedli testování nově přijatých dětí ve věku od 3 let. Od října začalo opět jednou týdně probíhat setkání dětí v klubu Koumáci v obměněné sestavě.

Z finanční dotace v rámci projektu „Malí koumáci ze Zahrady ptáčka Zpěváčka“  jsme nově pořídili větší množství odborné literatury pro děti.

_____________________________________________

V rámci projektu „Malí koumáci ze Zahrady ptáčka Zpěváčka“  dotovaného z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022 (ŠaS/VT) jsme od dubna 2022 zahájili v naší mateřské škole činnost klubu Koumáci.

Prostřednictvím screeningové metody NOMI, která je primárně určena pedagogům MŠ k včasnému vyhledávání mimořádně nadaných dětí v předškolním vzdělávání, byly vybrány nadané a mimořádně nadané děti, které se scházely (a budou scházet) v klubu Koumáci. Setkání „koumáků“ se koná jednou týdně dopoledne a trvá jednu hodinu. Primárně se schází nadané děti ve věku 3-7 let (v počtu 6-12). Aktivity jsou rozlišeny podle věku dětí, ale když mladší dítě hravě zvládá úkoly pro svou věkovou kategorii, jsou mu nabídnuty činnosti pro starší děti.

Hlavní náplní klubu je předkládat nadaným dětem aktivity s vyšším stupněm obtížnosti, které jsou realizovány s využitím pestrých pomůcek a literatury. V rámci tohoto  podnětného prostředí systematicky pracujeme s nadanými dětmi a dále jejich talent rozvíjíme v různých oblastech – např.:

Přírodní vědy  – seznámení se základními fyzikálními, matematickými, biologickými zákonitostmi, zeměpisnými jevy, astronomií. Prolínání vědeckých poznatků do běžného života. Edukace probíhá převážně formou zábavných experimentů

Technika, Robotika, Digitální vzdělávání (Informační technologie) – základy programování, kódování, rozvoj kombinačních a logických schopností prostřednictvím pomůcek (zejména Roboti Photon Edu,  programovatelná edukativní hračka Blue-Bot, programovací myška-robot Colby, sady logických úkolů, skládaček a hlavolamů).

Doporučujeme navštívit stránky Mensy ČR – https://mensa.cz/ a http://deti.mensa.cz – kde se dozvíte spoustu dalších informací a zajímavostí o nadaných dětech.

Programování robota Photon EDU

________________________________________

Úspěšné zvládnutí logické skládačky 🙂
Společné řešení úkolu
Zvládli jsme to ! 🙂